Forumda iştirak qaydaları

Forum latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasının tətbiqi ilə bağlı texniki məsələlərin müzakirəsi üçün yaradılmışdır.

Saytda təklif olunan proqram vasitələrinin istifadəsinə aid suallar Forumda müzakirə edilə bilər.

Forumda söylənilən fikirlər və mövqelər fərdi səciyyə daşıyır.

Saytın müəllifləri yalnız verdikləri texniki məsləhətlər və cavablar üçün məsuldurlar.

Forumda saytın məramına və etik qaydalara riayyət edilməlidir.

Forumun aparılma qaydaları saytın müəllifləri tərəfindən tənzimlənir.| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |