Hal-hazırda bazada aşağıdakı proqramlar vardır:

Font Creator Program - şrift yaratmaq və redaktə etmək üçün proqramı

Azeri Keyboard Layout - Azərbaycan əlifbasının qəbul olunmuş standart klaviatura düzümünün sistemə quraşdırılma proqramı

Word sənədlərinin standart kodlaşmaya çevrilməsini təmin edən makrosun nümunəsi

Excel sənədlərinin standart kodlaşmaya çevrilməsini təmin edən makrosun nümunəsi

| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |