WORD sənədlərinin standart kodlaşmaya keçirilməsi üçün təyin olunmuş makrosun nümunəsi

Convert.bas

Bu makros nümunə olaraq MS Word formatında olan mətnlərin bir kodlaşmadan digərinə çevrilməsi üçün istifadə edilə bilər. Bu makros vasitəsilə rus hərflərinin kodlarına uyğun olan qeyri-standart Arial Az Cyr (və ya Arial Az Lat) şriflində MS Word 97/2000 redaktorunda yığılmış mətn qəbul olunmuş Unikod standartına müvafiq kodlaşmaya çevrilir.

Makrosdan istifadə etmək üçün CONVERT.BAS faylını kompüterinizdə quraşdırılmış MS Word proqramının tərkibinə daxil etməlisiniz. Bunun üçün əsas menyudan Visual Basic Editor bəndi seçilməli (<Tools> --> <Macro> --> <Visual Basic Editor>) və ya Alt+F11 düymələri basılmalıdır. Sonra isə fayl kompüterinizə köçürülməlidir (<File> --> <Import File...>). Bu makrosun Normal.dot şablonunun tərkibinə daxil edilməsi məsləhətdir.

Makrosun köçürülməsi üçün digər əlverişli üsullardan da istifadə oluna bilər (məsələn, COPY/PASTE).

Makrosun tərkibi:

<Targets> dəyişəni ardicıllıqla düzülmüş Azərbaycan əlifbasının latın qrafikalı hərflərinin Unikod kodlarını təsvir edir (əvvəlcə baş hərflər, sonra isə sətir hərfləri göstərilmişdir).

<Source> dəyişəni isə Arial Az Cyr (və ya Arial Az Lat) şriftinin müvafiq hərflərinin kodlarını göstərir.

Bu makros seçilmiş sahədə və ya kursorun mövqeyindən aşaği hissədə olan cari Word sənədinin mətnini çevirir.

Makrosu işlətmək etmək üçün əsas menyudan (<Tools> --> <Macro> --> <Macros..> --> <Convert> --> <Run>) və ya digər alternativ usullardan istifadə edilməlidir. Bu prosesi asanlaşdırmaq üçün makrosa xüsusi düymə və ya nişan təyin etmək olar.

Nümunə kimi təqdim olunmuş makrosda düzəlişlər edərək Word sənədlərinin çevrilməsi üçün öz makrosunuzu yarada bilərsiniz. <Source> dəyişəninə aid olan kodları dəyişdirməklə digər qeyri-standart şriftlərə müvafiq olan sənədlərin çevrilməsi üçün makros hazırlamaq mümkündür.

Müvəffəqiyyət arzulayırıq!

| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |