Azərbaycan Respublikası Prezidentinin " Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında " Fərmanı

UNİKOD standartı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Sərəncamı

| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |