AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
NAZİRLƏR KABİNETİNİN

SƏRƏNCAMI

N: 141s

Bakı şəhəri 28 iyul 2001-ci il


"Dövlət dilinin tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi haqqında " Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2001-ci il 18 iyun tarixli Fərmanının icrası ilə əlaqədar olaraq:

Milli Elmlər Akademiyası və Dövlət Standartlar və Metrologiya Mərkəzinin birgə təklifi ilə razılaşaraq kompüterlərdə istifadə edilən latın qrafikalı Azərbaycan əlifbası kodlarının və klaviatura hərflərinin düzümünün vahid cədvəlləri standart cədvəllər kimi təsdiq edilsin (1-4 nömrəli əlavələr).

A.Rasizadə
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

 

| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |