Əlavə 1

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti
2001-ci il 28 iyul tarixli 141s nömrəli
sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan əlifbasının
İSO 10646 (UNİKOD) beynəlxalq standartına müvafiq
standart kod cədvəli

| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |