UNİKOD standartı

UNİKOD standartı müasir və qədim yazılı dillərin işarələrinin vahid kodlaşdırılması məqsədilə işlənilmişdir. Standartda hər bir işarə 16 bit ilə təqdim olunur və bu hal 8 bitlik kodlaşdırmadan fərqli olaraq daha çox işərələrin əhatə olunmasına imkan verir. UNİKOD standartı 65536 kodu əhatə etməyə şərait yaradır.

UNİKOD standartına vurğu işarələrinə malik olan simvollar qrupları, riyazi və texniki işərələr, göstəricilər və s. daxildir. Burada tilda kimi işarələrin modifikasiyası və müxtəlif işərələrin birləşməsindən əmələ gələn diakritlərin kodlaşdırılmasını təmin edir. UNİKOD dünya əlifbalarının işarələri, iroqliflər və işarələrdən ibarət olan 29000-dən çox simvolların kodlarını əhatə edir.

Eyni zamanda UNİKOD-da 29000-dək istifadə edilməmiş kodlar mövcuddur, bu da yeni işərələrin əlavə edilməsinə imkan verir. Bu hal gələcəkdə hətta tərixi iroqliflərin və ya mövcud əlifbaların mümkün genişlənmələrini nəzərə almağa şəriat yaradır. Bundan əlavə təqribən 6000-dək işərə fərdi istifadə üçün nəzərə tutulur və bunlar proqram təminatı və avadanlıq istehsalçıları tərəfindən xüsusi işərələr kimi istifadə edilə bilərlər.

Kodların ümumi dipazonu bir neçə standart altçoxluqlara bölünmüşdür. Bu altçoxluqlar hər hansı dilin əlifbasından və ya vəzifələrinə görə oxşar olan xüsusi işarələr qruplarından ibarətdir.

UNİKOD standartı haqqında daha ətraflı məlumatı http://www.unicode.org/ ünvanında əldə edə bilərsiniz.

| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |