EXCEL sənədlərinin standart kodlaşmaya keçirilməsi üçün təyin olunmuş makrosun nümunəsi

Convertex.bas

Bu makros nümunə olaraq MS Excel formatında olan mətnlərin bir kodlaşmadan digərinə çevrilməsi üçün istifadə edilə bilər. Bu makros vasitəsilə rus hərflərinin kodlarına uyğun olan qeyri-standart Arial Az Cyr (və ya Arial Az Lat) şriflində MS Excel 97/2000 proqramında yığılmış mətn qəbul olunmuş Unikod standartına müvafiq kodlaşmaya çevrilir.

Makrosdan istifadə etmək üçün CONVERTEX.BAS faylını kompüterinizdə quraşdırılmış MS Excel proqramın tərkibinə daxil etməlisinin. Bunun üçün əsas menyudan Visual Basic Editor bəndi seçilməli (<Tools> --> <Macro> --> <Visual Basic Editor>) və ya Alt+F11 düymələri basılmalıdır. Sonra isə fayl kompüterinizə köçürülməlidir (<File> --> <Import File...>).

Makrosun köçürülməsi üçün digər əlverişli üsullardan da istifadə oluna bilə (məsəslən, COPY/PASTE)

Makrosun tərkibi:

<Targets> dəyişəni ardicıllıqla düzülmüş Azərbaycan əlifbasının latın qrafikalı hərflərinin Unikod kodlarını təsvir edir (əvvəlcə baş hərflər, sonra isə sətir hərfləri göstərilmişdir).

<Source> dəyişəni isə Arial Az Cyr (və ya Arial Az Lat) şriflinin müvafiq hərflərinin kodlarını göstərir.

Bu makros seçilmiş sahədə və ya kursorun mövqeyindən aşaği hissədə olan cari Excel sənədinin mətnini çevirir.

Makrosu iştifadə etmək üçün əsas menyudan (<Tools> --> <Macro> --> <Macros..> --> <Convert> --> <Run>) və ya digər alternativ usullardan istifadə edilməlidir. Bu prosesi asanlaşdırmaq üçün makrosa xüsusi düymə və ya işarə təyin etmək olar.

Nümunə kimi təqdim olunmuş makrosda düzəlişlər edərək Excel sənədlərinin çevrilməsi üçün öz makrosunuzu yarada bilərsiniz. <Source> dəyişəninə aid olan kodları dəyişdirməklə digər qeyri-standart şriftlərə müvafiq olan sənədlərin çevrilməsi üçün makros hazırlamaq mümkündür.

Müvəffəqiyyət arzulayırıq!

| Başlanğıc | İnformasiya | Proqramlar | Fontlar | Forum | Əlaqələr | Mənbələr |